เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสซี ทรีโอ จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการกำจัดแมลงต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ รวมไปถึงการเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ โดยใช้วิธีการกำจัดแมลงที่ปราศจากสารเคมี, ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย, ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสารพิษตกค้าง ที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
       
     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการ เครื่องไฟดักแมลง  แบรนด์ FRANKLIN ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 20 ปี จากการที่เราที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการกำจัดแมลงในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งการนำสารเคมีชนิดฉีดพ่นมาใช้งาน สามารถกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ทิ้งสารตกค้างเอาไว้มากมาย หรือแบบที่เป็นอุปกรณ์ส่งคลื่นความถี่ต่ำ ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้เราออกแบบเครื่องไฟดักแมลงขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า เครื่องไฟดักแมลงของเราจะต้องเห็นผลในการกำจัดแมลงได้อย่างชัดเจน, มีประสิทธิภาพสูงสุด, ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดักแมลง จึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมายหลายแห่ง ตลอดระยะเวล

Visitors: 183,288