เครื่องดักแมลงติดตั้งอย่างไร

เครื่องดักแมลง ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั้นมีหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ มีหลักการทำงานเหมือนกัน ในวันนี้เราจะพูดถึงวิะที่ถูกต้องในการติดตั้งเครื่องไฟดักแมลงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงมากที่สุด

วิธีการติดตั้งเครื่องดักแมลง
การใช้งานของเครื่องดักแมลง ที่จะได้ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องมีการติดตั้งเครื่องให้ถูกตำแหน่งด้วย

เครื่องดักแมลง เป็นเครื่องมือกำจัดแมลงที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เนื่องจากการแก้ไขปัญหาแมลงโดยใช้เครื่องดักแมลง เป็นการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้าย กรณีที่มีแมลงหลุดรอดเข้าไปภายในอาคาร หลังจากที่ได้มีการป้องกันแมลงไว้แล้ว เช่น การใช้ม่านกันแมลง การใช้หลอดไล่แมลง (ติดบริเวณรอบนอกตัวอาคาร) หากติดตั้งเครื่องดักแมลงไว้ภายนอกอาคารนั้น จะเป็นการเรียกแมลงให้เข้ามาในบริเวณส่วนนั้นๆ เพราะ แมลงจะมาตามรังสีอัลตราไวโอเลต เอ (UVA) ซึ่งมาจากหลอด Black Light UVA ที่ติดอยู่กับเครื่องดักแมลง และการติดตั้งเครื่องดักแมลงให้ถูกวิธี นอกจากจะต้องติดตั้งภายในอาคารแล้วนั้น อีกประการหนึ่งก็คือ ต้องหันหน้าเครื่องดักแมลงเข้าภายในตัวอาคารอีกด้วย (เมื่อมองจากภายนอกจะไม่เห็นด้านหน้าของเครื่องไฟดักแมลง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการติดตั้งเครื่องดักแมลง

แมลงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แมลงกลางวัน
แมลงกลางวัน เช่น แมลงวัน จะมีวิถีการบินต่ำ โดยธรรมชาติของมันจะบินต่ำกว่าระยะ 1.5 เมตร
2. แมลงกลางคืน
แมลงกลางคืน จะมีวิถีการบินสูงกว่า 1.5 เมตร และสามารถตอบสนองต่อรังสีอัลตราไวโอเลต เอ (UVA) ได้ดีกว่าแมลงกลางวัน

ดังนั้น จุดติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถดักจับได้ทั้งแมลงกลางวันและแมลงคืน คือ ระยะที่สูงกว่าระดับพื้น 2 เมตร ณ ระดับนี้นอกจากจะเป็นระดับที่เหมาะต่อการดักจับแมลงแล้ว ยังส่งผลต่อระบบความปลอดภัยภายในโรงงานอีกด้วย คือ เป็นระดับที่ไม่เป็นการกีดขวางการทำงานของคนงาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงงาน เช่น รถโฟล์คลิฟท์

 

 


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร 086-5232034 หรือ 084-7360460

Visitors: 185,681