วิธีดูแลรักษาเครื่องดักแมลง

เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องดักแมลง

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องดักแมลง

2. ควรทำความสะอาดตัวเครื่องดักแมลง หลอดไฟ ตะแกรงด้านหน้าและถาดใส่แผ่นกาวทุกครั้ง

3. ห้ามใช้น้ำล้างหรือฉีดเข้าเครื่องโดยเด็ดขาด ควรใช้ผ้าชุบน้ำสบู่ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง

4. ปิดถาดรองรับแมลงให้สนิท (หากหลอดไฟกระพริบให้ เปิด และ ปิด ถาดรองรับแมลงให้สนิท ใหม่อีกครั้งหนึ่ง)

5. แผ่นกาวดักแมลงมีอายุการใช้งาน 1 – 3 เดือน

6. ในกรณีเครื่องดักแมลงเป็นรุ่นแผ่นกาว ควรเปลี่ยนแผ่นกาวดักแมลงทุก 2 สัปดาห์ ( หรือจนกว่า หน้ากาวจะเต็ม )

7. ในกรณีเครื่องดักแมลงเป็นรุ่นช็อต ควรทิ้งแมลงในถาดรองรับแมลงทุก 2 สัปดาห์และ ควรใช้แปรง ปัดซากแมลงที่ค้างอยู่ที่ตรงแผงซ็อตออกด้วย

8. ห้ามเครื่องดักแมลงโดนน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

9. ควรเปลี่ยนหลอดไฟ Black Light UVA ทุก ๆ 1 ปี หรือ 5,000 ชั่วโมง เพื่อคงประสิทธิภาพ ในการดักจับแมลงให้เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องไฟดักแมลง


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-0040466

Visitors: 183,277