งานติดตั้งเครื่องดักแมลงที่จังหวัดนครราชสีมา

จัดส่งพร้อมติดตั้งเครื่องดักแมลงรุ่นกาว ให้กับร้านอาหารภายในห้างโลตัสและโรงงานเครื่องดื่มชนิดผง ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีแมลงชุกชุม เพื่อป้องกันมิให้แมลงเหล่านั้นเข้ามารบกวน และเพิ่มมาตรฐานของทางร้านและยกระดับความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
Visitors: 183,285