งานติดตั้งเครื่องดักแมลง ที่ปทุมธานี

จัดส่งพร้อมติดตั้งเครื่องไฟดักแมลง ให้กับโรงงานผลิตอาหาร ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันแมลงเข้าไปปะปนกับสินค้า
Visitors: 183,288