งานติดตั้งเครื่องดักแมลง ให้กับหน่วยงานของรัฐ

บริษัท เอสซี ทรีโอ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานระดับประเทศ
เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องไฟดักแมลงภายในโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องการเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้แมลงทุกชนิด หลุดรอดเข้าไปปะปนกับสินค้า ทางเราจึงได้เตรียมทีมงานและเครื่องไฟดักแมลงที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้ เพื่อให้งานออกมาดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Visitors: 181,645